Neste: Velg forgrunns- og bakgrunnsfarger >>

Startsiden
 

Verktøyene i Gimp

I hovedvinduet "Gimp" (1), har du lett tilgang til verktøyer du ofte får bruk for.
"Gimp"-vinduet åpnes alltid når du starter programmet. Øverst i "Gimp"-vinduet er det en meny-linje som gir tilgang til viktige fil-funksjoner. Fra denne menyen åpner du bilder, oppretter nye bilder, justerer standard-innstillingene og lager egne Gimp-script. Herfra åpner du også Gimp's hjelpefil.
I standard oppsettet til Gimp er verktøysalternativer-menyen plassert i nederste del av «Gimp»-vinduet. "Verktøysalternativer" er egentlig en felles meny for alle verktøyene i «Gimp»-vinduet, og den forandrer innhold etter hvilket verktøy som er valgt.
Gimp har også en annen viktig verktøy-meny, som er plassert øverst i bildevinduet. Du kan også åpne denne menyen ved å klikke på knappen med den store pilen oppe i venstre hjørne i bildevinduet, eller ved å høyre klikke inne i bildevinduet. Alle kommandoene i denne menyen blir utført på bildet som vises i bildevinduet. Klikk her for å lese mer om verktøyene i bildevinduets meny.

Ta en nærmere kikk på alle verktøy-funksjonene i “Gimp”-vinduet; heretter bare kalt for “Verktøykassen”, ved å klikke på ikonene til verktøyene i tabellen nede på siden her.

Klikk her for en nærmere beskrivelse av funksjonene i vindu-menyen til verktøykassen.
1.

Kort beskrivelse av verktøyene i Gimp vinduet:

(Klikk på verktøy-ikonene for å lese mer om verktøyene).


    Verktøy for å lage Utvalg !
     
Rektangel utvalg Lag en firkantig markering, ved å klikke og dra .
  Ellipse Utvalg Lag en rund markering ved å klikke og dra.
  Velg områder etter frihånd Lag en markering ved å tegne markeringens ytterlinje, som med en blyant.
  Velg sammenhengende områder Markér et område i bildet ved å klikke på det. (Området velges etter fargeverdien til pikselen du klikket på).
Utvalg etter farge Velg områder etter farge. Alle piksler i laget/utvalget med samme fargeverdi som den valgte pikselen, blir markert.
Opprett og rediger baner Lag et utvalg ved hjelp av en Bezierkurve. Beziermarkeringen lages ved å klikke punkter opp der hvor du ønsker markeringslinjen skal gå.
Velg former fra bildet Samme som bezier utvalg, men bezierpunktene "klistrer" seg til skillet mellom lyse og mørke områder, slik at en lett kan markere felter i bildet som skiller seg ut.
     
    Verktøy for å endre med !
     
  Flytteverktøy Ved å klikke og holde, flytter du lag og utvalg med dette verktøyet.
  Zoom verktøy Zoom inn i bildet ved å klikke i bildet, og zoom ut av bildet ved å holde inne Ctrl-tasten mens du klikker i bildet.
Beskjær eller endre størrelse på bildet Endre størrelse på bilde eller lag, ved å klikke og dra en markering over bildet. Et dialogvindu hvor du kan justere markeringens størrelse og plassering åpnes.
Roter lag eller utvalg Klikk på laget/utvalget som du vil endre på, og en markering legges over området du har valgt. Dra i markeringen for å rotere området.
Skaler lag eller utvalg Klikk på laget/utvalget som du vil endre på, og en markering legges over området du har valgt. Dra i markeringens hjørner for å skalere området.
Forskyv laget eller utvalget Klikk på laget/utvalget som du vil endre på, og en markering legges over området du har valgt. Dra i markeringens hjørner for å forskyve området horisontalt eller vertikalt
Endre perspektiv for lag eller utvalg Klikk på laget/utvalget som du vil endre på, og en markering legges over området du har valgt. Dra i markeringens hjørner for å endre perspektivet til området.
Vender laget eller utvalget Flipper horisontalt. Dersom du holder inne Ctrl-tasten flippes bildet/laget/utvalget vertikalt.
     
  Andre verktøy !
     
Tekstverktøy For å sette inn tekst i bildet. I verktøysalternativer-menyen velger du font og tekststørrelse. Tekst med flere linjer kan settes inn, og teksten kan redigeres senere.
Plukk farger fra bildet Klikk på en farge i bildet for å laste den inn som forgrunnsfarge i fargedialogen, og for å åpne et informasjonsvindu om fargens RGB-kode og fargenummer.
Måler avstander og vinkler Mål avstanden i piksler mellom to punkter ved å klikke og holde inne musknappen på punkt én, og dra-og-slipp på punkt to.
     
  Verktøy til å tegne og male med !
     
Fyll med en farge eller et mønster Klikk på lag/markert utvalg for å fylle dette med forgrunnsfargen til fargedialogen eller aktivt mønster. I verktøysalternativer-menyen kan du bl.a.bestemme grad av gjennomsiktighet til fyllet.
Fyll med en farge eller gradient Klikk og dra på lag/markert utvalg for å fylle dette med aktiv gradient. Dra-rettningen bestemmer rettningen på gradienten.
Tegn skarpe blyantstreker Størrelse på strek, og noen strekTYPER kan velges i verktøysalternativer-menyen. Tegn med forgrunnsfarge eller den aktive gradienten.
Mal fuzzy malerstrøk Størrelse på strøk og type penselstrøk bestemmes i verktøysalternativer-menyen. Du kan også male med den aktive gradienten.
Viskelær Gjør piksler gjennomsiktige. Dersom du visker på et lag som ikke har alfa-kanal så får pikslene samme farge som bakgrunnsfargen.
Luftpensel Dette verktøyet legger fargen gradvis på området du vil fargelegge. Jo lengre du holder penselen over et punkt, desto mer farge blir "dusjet" på dette punktet.
Klone verktøy Tegn ved hjelp av mønstre eller bilde-områder: Bruk det aktive mønsteret til å male med, eller kopiér en del av bildet du jobber på (ved å Ctrl-klikke), og bruk denne kopierte delen til å male med.
Utydeliggjør eller gjør skarpere Brukes til å gjøre deler av et bilde/lag/utvalg enten utydeligere eller skarpere, ved å male på de stedene en ønsker en av disse effektene.
Tegn med blekk Tegn med blekk. Kaligrafi-lignende verktøy hvor rettning på strek og hastighet på musen bestemmer tykkelse på streken. Form og størrelse på streken bestemmes i verktøysalternativer-menyen.
Blek eller brenn strøk Gjør deler av bildet lysere eller mørkere ved å male med verktøyet. I verktøysalternativer-menyen kan du velge mellom å lyse opp eller tone ned, og om dette skal skje med de lyse tonene, mellomtonene eller skyggene i bildet.
Tilsmuss Denne penselen "gnir ut" fargene. I verktøysalternativer-menyen kan du bestemme hvor lenge fargen som skal gnis utover, skal sitte fast på "fingeren".