Neste: Programvinduene til Gimp >>

Startsiden
 

Velg forgrunns- og bakgrunnsfargerNederst til venstre i verktøykasse-vinduet er det en vindu-del som heter “Velg Forgrunns- og bakgrunnsfarger” (1).
1.Her kan du bestemme den aktive forgrunnsfargen ved å dobbel-klikke på den øverste store firkanten (den som viser svart farge i ill. 1), og bestemme den aktive bakgrunnsfargen ved å dobbel-klikke på den nederste store firkanten (den som viser hvit farge i ill. 1). Du kan bytte om på aktiv forgrunns- og bakgrunnsfarge, ved å klikke på den lille hvite to-veis pilen oppe til høyre for den store firkanten som viser aktiv forgrunnsfarge. Nede til venstre for den store firkanten som viser bakgrunnsfargen er det en liten miniatyr visning av standard innstillingene til aktiv forgrunns- og bakgrunnsfarge (svart og hvit). Ved å klikke på denne miniatyr visningen settes aktiv forgrunns- og bakgrunnsfarge tilbake til standardvalget; henholdsvis svart og hvit.
2.Når du dobbel-klikker på visningen av den aktive forgrunnsfargen (den øverste store firkanten) åpnes “Endre forgrunnsfarge”-vinduet (2). Dette er nøyaktig det samme vinduet som også åpnes når du dobbel-klikker på visningen av den aktive bakgrunnsfargen, bortsett fra at vinduet da for ordens skyld heter “Endre bakgrunnsfarge”.

“Endre farge”-vinduet gir 4 ulike måter å velge farge på: Standard-fargevelgeren “Gimp” (som vises når flipp-vinduet med Gimp-maskoten Wilber er aktivt), “Trekant” (som vises når flipp-vinduet med bildet av fargesirkelen er aktivt), “CMYK” (som vises når flipp-vinduet med bildet av en skriver er aktivt), og “Vannfarge” (som vises når flipp-vinduet med bildet av en pensel er aktivt).Standard-fargevelgeren “Gimp”
I standard-fargevelgeren “Gimp” velger du ønsket fargeglød ved først å passe på at radioknappen foran “H”-glide hendelen (H = “Hue”) til høyre for “Gimp”-flipp vinduet er aktiv. (Som standard åpnes alltid “Endre farge”-vinduet med valget for fargeglød aktiv).

I det smale regnbuefargede vinduet til høyre for det store fargevelger-vinduet (i ill. 2 viser dette store vinduet fargene rød, svart, og hvit i ulike graderinger) klikker du på fargegløden du ønsker.

En liten markeringslinje vil da bli synlig på fargegløden du klikket på, samtidig som ulike graderinger av fargegløden vises i det store fargevelger-vinduet. Markeringslinjen i det smale regnbuefargede vinduet, kan du flytte oppe eller ned for på den måten å endre ønsket fargeglød.

I det store fargevelger-vinduet kan du nå klikke på det fargepunktet som har den fargemetningen og fargeverdien som du ønsker. Et siktekors som består av en vannrett og en loddrett linje vil da åpnes i det punktet hvor du klikket, samtidig som fargevisnings-vinduet “Nåværende” viser fargen til punktet under siktekorset. Også “H”-glidehendelens viser den valgte fargegløden blant alle fargeglødene som det er mulig å velge mellom.

Ved å klikke og dra i siktekorset kan du justere metningen og verdien til fargegløden. Du kan også justere disse verdiene på en mer nøyaktig måte ved å bruke glide hendlene til høyre for “Gimp”-flipp vinduet:

Glidehendelen “S” (S = ”Saturation”) justerer fargemetningen. Ved å ta tak i og dra de sorte og hvite justeringspilene til venstre eller høyre (eller klikke på visningen av ønsket metning i selve glidehendelen; dette øker/minsker verdien med et intervall på 16.) kan du minske eller øke fargemetningen. Dersom du har en mus med rullehjul kan du også justere fargemetningen ned eller opp ved å føre musepekeren over “S”-glidehendelen, og rulle opp eller ned med musehjulet. Hvert klikk med musen justerer metningen med 2 verdier.
En enda mer nøyaktig måte å justere verdien på er å bruke pil-knappene bak tekstboksen til “S”-glidehendelen: ett klikk på knappene justerer metningen med 1 verdi. Dersom du vil sette verdien til null, eller til maksimalt 255 på en lettvint måte, kan du bare klikke på selve glidehendelen og holde inne musetasten. Justeringspilene vil da automatisk flytte seg til nullverdien eller maksimalverdien.

Når du justerer metningsverdiene kan du se at den vannrette linjen i siktekorset (i det store fargevelger-vinduet) beveger seg opp eller ned, slik at du lett kan se den nåværende valgte fargemetningen sammenlignet med andre metninger av fargegløden.

Disse metodene kan også brukes på “V”-glidehendelen (V = “Verdi), for å justere lysintensitets-verdien nøyaktig. Den loddrettet linjen til siktekorset vil da bevege seg til høyre eller venstre, slik at du lett kan se den nåværende valgte lyseverdien til fargegløden sammenlignet med andre lysverdier av fargegløden.


Du kan også bestemme selve fargegløden på en svært nøyaktig måte ved å bruke de andre glidehendlene til høyre for “Gimp”-flipp vinduet: Ved hjelp av “H”-glidehendelen velger du fargeglød. Ved hjelp av “R”-glidehendelen bestemmer du hvor stor rød verdi fargegløden skal ha, ved hjelp av “G”-glidehendelen bestemmer du hvor stor grønn verdi fargegløden skal ha, og ved hjelp av “B”-glidehendelen bestemmer du hvor stor blå verdi fargegløden skal ha.

Alle glidehendlene har radioknapper foran seg. Ved å aktivere radioknappene til disse ulike fargeegenskapene gjengis verdiskalaen til den aktiverte fargeegenskapen i det smale vinduet. I det store fargevelger-vinduet gjengis relevant fargeinformasjon i forhold til den valgte fargeegenskapen:

Dersom du aktiverer radioknappen til fargemetning (S) viser det smale vinduet metningens verdiskala fra 0 til 100, hvor hvit farge representerer full metning (100) og sort farge representerer null metning (0). I det store fargevelger-vinduet gjengis alle fargene i fargesirkelen fra den høyeste til den laveste fargeverdien. Her kan du se hvordan alle fargene endrer seg når du endrer fargemetningen ved å dra markeringsmerket opp og ned i det smale vinduet.

Dersom du aktiverer radioknappen til fargeverdi (V) viser det smale vinduet fargeintensitetens verdiskala fra 0 til 100, hvor hvit farge representerer full lysintensitet (100) og sort farge representerer null lysintensitet (0). I det store fargevelger-vinduet gjengis alle fargene i fargesirkelen fra den høyeste til den laveste fargemetningen. Her kan du se hvordan alle fargene endrer seg når du endrer fargeverdien ved å dra markeringsmerket opp og ned i det smale vinduet.

Dersom du aktiverer radioknappene til noen av RGB-fargene (R, G, eller B) viser det smale vinduet verdiskalaen til den valgte fargekanalen fra 0 til 255, hvor den reneste fargen øverst representerer 255, og den mørkeste fargen nederst representerer 0. I det store fargevelger-vinduet gjengis komplimentærfargene til den valgte fargen. Her kan du se hvordan disse endrer seg når du endrer fargeverdien til den aktive fargekanalen ved å dra markeringsmerket opp og ned i det smale vinduet.

Disse avanserte måtene å vise farger på, gir rom for utallige bruksområder og valgmuligheter. Dersom du f.eks. ønsker en farge hvor den grønne fargekanalen skal ha en verdi på 0, uansett hvilken farge du velger, kan du aktivere den grønne fargekanalen og sette verdien til 0 i det smale vinduet. Uansett hvilken farge du da velger i det store fargevelger-vinduet, vil denne fargen ikke ha noe grønt i seg. Du kan også lett lage farger som passer til hverandre, ved at du lar én av fargekanalene ha en fast verdi, mens du endrer forsiktig på de to andre for å lage nye farger.Trekant
Fargevelgeren “Trekant” er en annen måte å velge og endre farger på. I denne fargevelgeren velger du fargegløden i ringen som omslutter trekanten. Fargemetning og fargeverdi velges i trekanten inni ringen. Du kan også justere fargeglød, metning, og verdi vha. glidehendlene til høyre for Trekant-flipp vinduet på samme måte som ved bruk av “Gimp”-fargevelgeren. Også verdiene til fargekanalene rød, grønn, og blå kan justeres på denne måten. Radioknappene til glidehendlene er deaktivert når du bruker “Trekant”-fargevelgeren, fordi denne fargevelgeren ikke har noen funksjoner som lar deg justere hver enkelt fargeegenskap i det store fargevelger-vinduet.

CMYK Fargevelgeren
“CMYK” viser de numeriske CMYK-verdiene til den nåværende fargen. Ved hjelp av justeringshendlene til hver av CMYK-verdiene (Cyan, Magenta, Yellow, og Svart) kan du også endre den nåværende fargen. Selv om Gimp ikke har fullverdige muligheter for å arbeide med bilder i CMYK-modus (tilleggsprogrammet “Separate” [Bilde -> Separate] gir begrensede muligheter for dette) har du altså i denne fargevelgeren mulighet til å lese den nåværende fargens CMYK-verdier, og bearbeide og endre farger i dette fargerommet.

Vannfarge
Fargevelgeren “Vannfarge” er en annen alternativ måte å velge og endre farger på. Det store fargevelger-vinduet viser alle tilgjengelige farger i fargesirkelen, og det spesielle med denne fargevelger-metoden er at nåværende farge endres ved at farge legges til gradvis, på samme måte som når du blander vannfarger i et ekte fargeskrin. Hver gang du klikker i fargevelger-vinduet økes mengden med fargen til punktet du klikket på. Du kan bestemme hvor mye farge som skal legges til ved hvert museklikk, ved å øke eller minke penseltrykket vha. justeringshendelen “Trykk” til høyre for fargevelger-vinduet. Denne måten å endre farge på er svært intuitiv dersom du fra før av har litt erfaring med å lage vannfarger i et ordentlig fargeskrin. Husk på at du bare kan legge til farger ved å klikke i fargevelger-vinduet, og det beste utgangspunktet er å starte med hvit farge som nåværende farge. Dersom du underveis ønsker å gjøre fargen lysere, kan du bruke glidehendlene til høyre for fargevelger-vinduet, på samme måte som ved de andre fargevelger-metodene.

Fargehistorikk
Nederst i “Endre farge”-vinduet er det 12 knapper. I ill. 2 har disse knappene ulike farger, men dersom du aldri har endret forgrunns- eller bakgrunnsfarge i Gimp, ville disse knappene hatt standard knappebakgrunn-farge. Disse knappene viser de 12 siste endrede forgrunns- og bakgrunnsfargene. Dersom du klikker på en lagret farge, gjøres denne fargen til den nåværende fargen. En endret forgrunns- eller bakgrunnsfarge lagres automatisk i fargehistorikken når du klikker på “OK”-knappen nederst i “Endre farge”-vinduet.
Du kan også lagre flere farger på én gang uten å måtte lukke “Endre farge”-vinduet. Til venstre for fargehistorikk-knappene er det en litt større knapp med et pil-symbol på (“Legg gjeldene farge til i fargehistorikken”-knappen). Ved å klikke på denne knappen legger du nåværende farge inn i en fargehistorikk-knapp. Dette er en svært nyttig funksjon, dersom du behøver å opprette flere farger på én gang, f.eks. når du skal lage et bilde hvor fargene skal harmonere med hverandre og behøver å ha nærliggende fargeverdier.

“Nullstill”-knappen nederst i “Endre farge”-vinduet justerer nåværende farge tilbake til den opprinnelige forgrunns- eller bakgrunnsfargen som du klikket på i verktøykasse-vinduet. Denne opprinnelige fargen vises også i forhåndsvisningen “Gammel”.

Over fargehistorikk-knappene vises html-notasjonen til nåværende farge. Html-notasjonen er fargens html-kode, som brukes i html-koden til en webside. Fargens html-kode brukes for å vise fargen i websiden, når denne vises i en nettleser.Aktiv pensel, mønster og gradient
3.Viser hvilken pensel/blyant-strek som er valgt i "Valg av pensel"-vinduet. I illustrasjonen ser du en sort sirkel på hvit bakgrunn. Dette er standardpenselen som Gimp åpnes med, og kalles aktiv pensel. Ved å klikke på aktiv pensel åpnes "Pensler"-flipparket i "Lag, Kanaler, Baner, Angre..."-dokk vinduet.

Viser også aktivt mønster. I illustrasjonen ser mønsteret ut som en oransje trevegg. Dersom du velger "mønster" når du bruker fyll verktøyet eller stempel verktøyet vil mønsteret som vises her bli brukt (aktivt mønster). Aktivt mønster velges i "Mønstre"-flipparket i "Lag, Kanaler, Baner, Angre..."-dokk vinduet. Du kan gjøre dette flipparket aktivt ved å klikke på det aktive mønsteret i verktøykassen.

Nederst vises aktiv gradient. Dersom du velger "egendefinert gradient" i Gradient-verktøyet vil gradienten som vises under aktiv pensel og aktivt mønster bli brukt. Du velger aktiv gradient ved å klikke på den aktive gradienten (i illustrasjonen er det den sort-oransje-gule linjen) og velger gradient i "Graderinger"-flipparket i "Lag, Kanaler, Baner, Angre..."-dokk vinduet.