Bildevinduets meny

Startsiden
 

Script-Fu filtrene del - 1

Skriptene: Clothify, Erase every other row, Predator, Unsharp mask, Weave, Alpha to Logo, Blend, Burn-in, Rippling, Spinning Globe, Waves, Add bevel, Add border, mats-and-frames, Coffee Stain, Fuzzy Border, Old Photo, Round Corners, Slide.Script-Fu er filter som er skrevet ved hjelp av Gimps eget skriptspråk. Script-Fu er en programspråk-dialekt av scriptspråket «Scheme», et enkelt språk som er lett å sette seg inn i for den som vil lage sine egne skript. Skriptene i menyen i bildevinduet endrer bildet, mens skriptene en finner i verktøykasse-vinduet lager et nytt bilde.

Alchemy
I denne gruppen finner en ulike skript med forskjellige funksjoner.

«Clothify» gir bildet en grov lerretstruktur, som om bildet skulle ha vært malt på en grov gammel klut (1).
1.«Erase every other row» sletter annenhver rad eller kolonne i bildet/laget. Dersom bildet ikke har alfakanal slettes radene/kolonnene til aktiv bakgrunnsfarge (2). I filtervinduet kan en også velge om radene/kolonnene skal være like eller ulike, og om de skal slettes eller fylles med aktiv bakgrunnsfarge.
2.«Predator» er et filter inspirert av scifi-filmen «Predator», og etterligner måten det utenomjordiske vesenet ser omgivelsene på (3).
3.«Unsharp mask» gjør bildet skarpere på samme måte som Unsharp mask i Filter -> Forbedre menyen.

«Weave» (Veve) legger et mønster av vevde strimler over bildet, i et eget lag, slik at det ser ut som om bildet er laget av vevde strimler (4). Filtervinduet har mange justeringsmuligheter.
4.Alpha to Logo
I denne gruppen er det skript som bruker bildets/lagets alfakanal til å lage effekter, og som derfor passer godt til å lage logoer med. I motsetning til den identiske menyen i verktøykasse-vinduet ( Utvid -> Script-Fu -> Logos) som kun genererer teksteffekter, kan filterene i bildevinduet brukes på ethvert bilde og lag med alfakanal. Alle skriptene har filtervinduer med justeringsmuligheter, hvor bl.a. farger og teksturer kan endres etter behov.

Utgangspunktet for en undersøkelse av standardinnstillingene til skriptene i «Alpha to Logo» er et bilde med alfakanal (5).
5.Illustrasjonene viser effekten av skriptene:

3D Outline (6).
6.Alien Glow (7).
7.Alien Neon (8).
8.Basic I (9).
9.Basic II (10).
10.Blended (11).
11.Bovination (12).
12.Chalk (13).
13.Chip Away (14).
14.Chrome (15).
15.Comic Book (16).'

16.Cool Metal (17).
17.Frosty (18).
18.Glossy (19).
19.Glowing Hot (20).
20.Gradient Bevel (21).
21.Neon (22).
22.Particle Trace (23).
23.Starburst (24).
24.Starscape (25).
25.Textured (26).
26.Animators
I denne gruppen er det skript som genererer animasjoner av bildet, eller lagene i bildet. Skriptene er laget med tanke på Gif-animasjoner.

«Blend» lager en animasjon som blander to eller flere lag sammen med bakgrunnslaget (27). Når animasjonen kjører ser det ut som om laget/lagene smelter sammen med bakgrunnslaget og forsvinner. I filtervinduet kan en bestemme hastigheten ved å velge antall frames som skal brukes til å skape effekten, og om animasjonen skal repeteres. En kan også bestemme om lagene skal tilsløres under animeringen. Et bilde må bestå av minst tre lag for at Blend-skriptet skal kunne brukes.
27.«Burn-in» lager en animasjon som lar et lag komme gradvis til syne ved hjelp av en glidedør-lignende effekt (28). Skriptet fungerer bare på bilder med to lag. I skriptvinduet kan en bestemme fargen til glidedøreffekten, og om effekten skal reverseres på slutten slik at laget som kommer til syne forsvinner igjen med det samme (Fadeut). En kan også velge å gi glidedøreffekten et skarpt skille istede for den diffuse overgangen mellom laget og glidedøren (Add glowing).
28.«Rippling» genererer en bølgelignende animasjon av et lag eller bilde med ett lag (29). Graden av forvrengning og hastigheten på bølgene kan justeres i skriptvinduet. Det animerte laget/bildet åpnes i et eget bildevindu.
29.«Spinning Globe» legger et lag eller et bilde med ett lag rundt en kule, og snurrer den rundt (30). I skriptvinduet kan en velge retningen på rotasjonen, og om kulen skal snurre på en gjennomsiktig bakgrunn eller ikke. Dersom selve bildet/laget har et motiv med gjennomsiktig bakgrunn rundt, gir dette en spennende effekt fordi kulen blir hul (31). Pikslene til den opprinnelige formen på motivet blir sorte. Dette kan endres på ved å legge til et justeringslag, og flette det inn i animasjonen (32).
30.
31.
32.«Waves» lager en sirkelformet bølgelignende effekt på et bilde/lag, som simulerer bølgeeffekten som oppstår når en kaster en stein i vann (33). I skriptvinduet kan en justere bølgelengden, bredden på ringene, antall frames i animasjonen, og om bølgene skal bevege seg utifra eller inn i mot midten av bildet.
33.Decor

I denne gruppen er det skript som legger til ulike dekorer og pyntelinjer på bildet.

«Add bevel» legger til en 3D-kant på et lag eller et bilde (34). I skriptvinduet kan en bestemme tykkelsen på linjen.
34.«Add border» legger en farget ramme på bildet (35). Kantlinjen legges alltid på bakgrunnslaget. I skriptvinduet kan en justere bredden og fargen på linjen, og differansen mellom lys og skyggefargene.
35.Et mer avansert skript for å lage en realistisk ramme rundt et bilde er skriptet "mats-and-frames" laget av Jeschke, Thomas, og Donkin. Skriptet kan lastes ned fra http://www.gimpguru.org/download/mats-and-frames.scm, og det installeres enkelt ved å rett og slett legge scm-filen i mappen ".gimp-2.0/scripts" i hjemmekatalogen din.

Neste gang du starter opp Gimp har menyen "Script-Fu -> Decor" fått to nye undermenyer: "Add Frame" og "Add Mat". "Add Mat" lager en passepartout (innleggsramme) rundt bildet, og "Add Frame" lager en ramme rundt passepartouten og bildet (35b).
I skriptvinduene kan du bestemme bl.a. bredde, farge og tekstur på rammene. Du finner også en nærmere beskrivelse i bruk av skriptet på http://www.gimpguru.org/Tutorials/.
35b.«Coffee Stain» genererer tilfeldige kaffeflekk-lignende mønster på bildet (36). Kaffeflekkene legges i egne lag, som kan flyttes rundt etter eget ønske. I skriptvinduet kan en bestemme hvor mange flekker som skal opprettes, og om flekkene skal tilpasses et mørkt eller lyst bilde.
36.«Fuzzy Border» legger på en myk ujevn kantlinje rundt bildet (37). Kantlinjen legges alltid på bakgrunnslaget. I skriptvinduet kan en bestemme fargen, tykkelsen, graden av eventuell tilsløring, og om det skal legges skygge på kantlinjen.
37.«Old Photo» simulerer gammelt fotografi (38). Dersom bildet består av flere lag, legges effekten på alle synlige lag. I skriptvinduet kan bestemme om effekten skal generere et gammelt foto i bruntoner, eller om de orginale fargene skal beholdes. En kan også justere bredden på den ujevne kantlinjen rundt bildet, om motivet skal tilsløres (Fjern fokus), og om det skal legges flekker på.
38.«Round Corners» lager runde hjørner på lag uten alfakanal (39). I skriptvinduet kan en bestemme om det også skal legges til skygge og bakgrunn under bildet, og radiusen på hjørnene kan justeres.
39.«Slide» legger til grafikk som etterligner en filmstripe, på samme måte som filteret «Film» (40). Skriptet fungerer kun på lag uten alfakanal.
40.
Script-Fu filtrene del - 2
Skriptene: Circuit, Grid, Lava, Line Nova, Spyrogimp, Distress Selection, Fade Outline, To Brush, To Pattern, To Image, Drop-Shadow, Perspective, Xach-effect, Carve-it, Chrome-it, Draw HSV Graph, Show Image Structure.