Oversikt verktøy

Startsiden
 

Lag-flipparkets “Modus”-menyLagene til et bilde kan ha ulike lag-modus. Dette betyr at lagene kan ha ulike fargekombinasjons-metoder. Da kombineres fargene fra to lag og oppretter en ny tredje farge. Eksemplet under viser hvordan fargene i ulike lag påvirker hverandre i de forskjellige lag-modusene til Gimp. Bildet består av 2 lag (1), og vi skal endre lag-moduset til det øverste laget for å se hva som skjer med fargene til dette laget i de ulike lag-modusene.
1.Ill. 2 viser det øverste laget i “Normal”-modus.
2.Fargene i laget legges på bakgrunnen til laget, og dersom laget er helt ugjennomsiktig slik som i eksemplet her, vises ikke fargene til laget under.

Ill. 3 viser laget i “Oppløs”-modus. Når et lag er i “Oppløs”-modus gjøres delvise gjennomsiktige piksler enten helt ugjennomsiktige eller helt gjennomsiktige. I eksemplet her er ytterkanten til innholdet i det øverste laget delvis gjennomsiktig fordi innholdet i laget ble opprettet ved hjelp av et elliptisk utvalg med fjærkant. Når dette lagets modus ble satt til “Oppløs”, ble noen av pikslene gjort helt ugjennomsiktige og noen ble helt gjennomsiktige. “Oppløs”-modus virker bare på lag med delvis gjennomsiktige piksler.
3.Ill. 4 viser laget i “Multipliser”-modus. Når et lag er i “Multipliser”-modus multipliseres pikselverdiene til laget, med pikselverdiene til laget under, og gjør fargene til laget som er i “Multipliser”-modus mørkere.
4.Dette er det samme som skjer når en transparent lyses opp bakfra. Når et lag er i “Multipliser”-modus lyses det opp av fargene i laget som ligger under.


Ill. 5 viser laget i “Del opp”-modus. Når et lag er i “Del opp”-modus deles fargene til laget i “Del opp”-modus på fargene i laget under, og skaper nye farger. Disse nye fargene som oppstår er alltid lysere enn de opprinnelige fargene.
5.Ill. 6 viser laget i “Skjerm”-modus. Når et lag er i “Skjerm”-modus inverteres farge- og lysverdiene. Også farge- og lysverdiene i laget under inverteres. Farge- og lysverdiene til laget i “Skjerm”-modus multipliseres deretter med farge- og lysverdiene til laget under, og resultatet av denne multiplikasjonen inverteres igjen. Dette fører til lysere farger i laget som er i “Skjerm”-modus.
6.Ill. 7 viser laget i “Legg over”-modus. Når et lag er i “Legg over”-modus gjøres lyse farger lysere og mørke farger mørkere. Dette er en kombinasjon av “Multipliser” og “Skjerm”-modusene.
7.Ill. 8 viser laget i “Blek”-modus. Når et lag er i “Blek”-modus inverteres pikselverdiene i laget under mens farge- og lysverdiene til laget i “Blek”-modus deles på farge- og lysverdiene til laget under. Dette gjør fargene til laget i “Blek”-modus lysere; en motsatt effekt av “Multipliser”-modus.
8.Ill. 9 viser laget i “Brenn”-modus. Når et lag er i “Brenn”-modus inverteres farge- og lysverdiene, og moduset fungerer på lignende måte som “Blek”-moduset, med den forskjellen at fargene i lag med “Brenn”-modus blir mørkere.
9.Ill. 10 viser laget i “Hardt lys”-modus. “Hardt lys”-modus er en kombinasjon av “Skjerm” og “Multipliser”-modusene, og effekten er en mellomting mellom effektene av disse modusene (11).
10.
11.“Mykt lys”-moduset gir samme effekt som “Legg over”-moduset (7).

Ill. 12 viser laget i “Trekk fra Pikselverdier”-modus. Når et lag er i “Trekk fra Pikselverdier”-modus trekkes pikselverdiene i laget fra pikselverdiene i laget under. Dette fører til nye farge- og lysverdier i laget med “Trekk fra Pikselverdier”-modus.
12.Ill. 13 viser laget i “Flett Pikselverdier”-modus. Når et lag er i “Flett Pikselverdier”-modus trekkes pikselverdiene i laget fra pikselverdiene i laget under, og disse utdratte verdiene limes så inn igjen i laget med “Flett Pikselverdier”-modus.
13.Ill. 14 viser laget i “Differanse”-modus. Når et lag er i “Differanse”-modus trekkes den største fargeverdien fra den laveste. Hvite piksler inverterer pikslene i laget under, mens svarte piksler ikke endrer noen farger i laget under.
14.Ill. 15 viser laget i “Tillegg”-modus. Når et lag er i “Tillegg”-modus legges fargverdiene i det øverste laget til fargeverdiene i laget under. Dersom fargeverdier blir større enn 255, rundes de ned til 255; altså hvitt.
15.Ill. 16 viser laget i “Trekk fra”-modus. Når et lag er i “Trekk fra”-modus trekkes fargeverdiene i det øverste laget fra fargeverdiene i laget under. Dersom fargeverdier blir mindre enn 0, rundes de opp til 0; altså svart.
16.Ill. 17 viser laget i “Gjør kun mørkere”-modus. Når et lag er i “Gjør kun mørkere”-modus sammenlignes fargeverdiene i det øverste laget mot fargeverdiene i laget under. Deretter gjengis innholdet i det øverste laget med de laveste fargeverdiene fra begge lagene.
17.Ill. 18 viser laget i “Gjør kun lysere”-modus. Når et lag er i “Gjør kun lysere”-modus sammenlignes fargeverdiene i det øverste laget mot fargeverdiene i laget under. Deretter gjengis innholdet i det øverste laget med de høyeste fargeverdiene fra begge lagene.
18.Ill. 19 viser laget i “Glød”-modus. Når et lag er i “Glød”-modus erstattes det underste lagets fargeglød med det øverste lagets glød, mens fargemetningen og lysverdien i laget beholdes.
19.Ill. 20 viser laget i “Metning”-modus. Når et lag er i “Metning”-modus erstattes det underste lagets fargemetning med det øverste lagets metning, mens fargegløden og lysverdien i laget beholdes.
20.Ill. 21 viser laget i “Farge”-modus. Når et lag er i “Farge”-modus erstattes det underste lagets fargeglød og fargemetning med det øverste lagets fargemetning, mens lysverdien i laget beholdes.
21.Ill. 22 viser laget i “Verdi”-modus. Når et lag er i “Verdi”-modus erstattes det underste lagets lysverdi med det øverste lagets lysverdi, mens fargegløden og fargemetningen i laget beholdes.
22.