Bildevinduets meny

Startsiden
 

Filtrene - del 1

Filterfunksjonene "Gjenta siste", "Vis siste på nytt", og "Nullstill alle filter".
Filtrene: Blur, Gaussian Blur, Motion Blur, Pixelize, Selektiv Gaussisk Blur, Tileable Blur, Adjust FG-BG, Alien Map, Color Exchange, Color Range Mapping, Colormap Rotation, Gradient Map, Sample Colorize, Border Average, Channel Mixer, Color to Alpha, Colorcube Analysis, Colorify, Decompose, Filter Pack, Hot, Max RGB, Retinex, Semi-Flatten, Smooth Palette, Value Invert, Hurl, Pick, Scatter HSV, Scatter RGB, Slur, Spread.Filtere er plug-ins som brukes til å endre eller legge effekter på bildet. Disse spesialfunksjonene er alt i fra små selvstendige programmer til skript skrevet i Gimps eget kodespråk Script-Fu.

Siden det er så mange filtere er de for oversiktens skyld plassert i grupper etter funksjon og effekt på bildet. Av samme årsak er det øverst i filtermenyen plassert funksjoner som gjør det lettere å bruke filterene: Funksjonen «Gjenta siste» gjentar siste brukte filteret med innstillingene fra forrige gang, uten at en behøver å lete ned i menyen enda en gang etter samme filteret for å bruke dette på nytt igjen. Dette skjer uten at filterets vindu åpnes, i motsetning til når en bruker funksjonen «Vis siste på nytt» der filterets vindu åpnes slik at en kan justere innstillingene før en legger filteret på bildet vha. «OK»-knappen.

Dette er svært nyttig når en må prøve seg frem og justere innstillingene flere ganger før en kommer fram til et resultat en er fornøyd med. Funksjonen «Nullstill alle filter» setter innstillingene til alle filterene tilbake til standardinnstillingene. De fleste filterene har ikke noen egen nullstill-knapp, så dette er en fin funksjon å benytte når en har eksperimentert så mye med innstillingene til et filter at en ikke klarer å justere det til å gi et brukbart resultat. Bildet som brukes for å vise filtereffektene, vises i sin opprinnelige tilstand i ill.1.

Vær oppmerksom på at plasseringen av filtrene kan variere noe mellom de ulike versjonene av Gimp! Det hender også at filter blir tatt ut av standard pakken til Gimp (og nye lagt til). Dersom du ikke finner et omtalt filter i din versjon av Gimp, kan du prøve å finne det i Plug-In Sentralen.
1.Utydeliggjør
I denne gruppen finner en filterene for å gjøre bilder uklare. «Blur» er raskest i bruk, og har ingen justeringsmuligheter. Bildet sløres med 3 x 3 piksler. For å gjøre bildet mer utydelig kan filteret påføres flere ganger.

«Gaussian Blur» har et eget filtervindu hvor en kan bestemme hvor mye bildet skal tilsløres. Standardinnstillingene er tilsløring med 5 piksler (2). Filteret har to innstillinger: «IIR» som er velegnet for fotografier, og «RLE» som fungerer godt på bilder med store fargeflater slik som f.eks datagrafikk.
2.«Motion Blur» tilslører bildet i en retning slik at det det tilføres et inntrykk av bevegelse.En kan velge mellom lineær, radial og zoom-tilsløring (3), og filteret har justeringsmuligheter for lengden og vinkelen av utydeliggjøringen.
3.«Pixelize» gjør bildet utydelig ved å dele det opp i store piksler slik at det ser ut som om det er kraftig forstørret (4). Filteret har et eget vindu for justering av innstillingene, og standardinnstillingene er 10 x 10 piksler.
4.«Selektiv Gaussisk Blur» beholder kontrasten mellom områder med ulik farge når bildet tilsløres, og skaper spennende plastisk effekt på fotografier (5).
5.«Tileable Blur» er et Script-Fu filter som tilslører bildet ved å flislegge det under prosessen. Resultat er som ved Gaussian Blur (2).

Farger
I denne gruppen finner en filter som bruker fargene i bildet til å lage effekter med. Undergruppen «Kart» inneholder filter som brukes til å erstatte farger eller fargeområder i bildet med andre farger/fargeområder.

«Adjust FG-BG» endrer alle pikslene i bildet med samme farge som forgrunnsfargen i fargedialogen til sort, og alle pikslene i bakgrunnsfargen til hvit. I eksempel 6a var forgrunnsfargen grønn og bakgrunnsfargen hvit, mens ill. 6b viser bildet med forgrunnsfargen grønn og bakgrunnsfargen rød. Effekten legges på uten at noe filtervindu åpnes først.
6.«Alien Map» endrer fargene i bildet ved å forskyve fargekanalenes faser og frekvenser (7). Filteret har et eget vindu med mange justeringsmuligheter .
7.«Color Exchange» bytter ut en valgt farge i bildet med en annen (8). I filtervinduets forhåndsvisning velges fargen ved å klikke på pikselen som fargen skal hentes fra. Alle piksler med samme farge får den nye fargen.
8.«Color Range Mapping» (Plasser fargeområde) endrer et helt fargeområde til et annet. I ill. 9 ble fargeområdet i bildet «sort til rødt», endret til «grønnt til rødt».
9.«Colormap Rotation» (Rotasjon av fargekart) forskyver hele fargeområdet til bildet. I ill. 10 ble fargeområdet endret fra «grønnt til rødt» til «fiolett til lyseblå».
10.

     

«Gradient Map» bytter ut fargene med fargene til den aktive gradienten. I ill. 11 ble filteret brukt med gradienten «Abstract 3» (11.2). Fargene i gradienten velges etter pikslenes lystoning i bildet.
11.
11.2«Sample Colorize» fargelegger et sort-hvit bilde ved hjelp av farger hentet fra et annet fargebilde (12).
12.«Border Average» henter fargene fra bildets ytterkantlinje, og legger gjennomsnittsfargen av disse i forgrunnsfargen i verktøykassens fargedialog.

«Channel Mixer» (Kanalmikser) justerer fargekanalene i bildet (13). I filterets vindu er det flere innstillingsmuligheter.
13.«Color to Alpha» gjør alle pikslene med en valgt fargeverdi gjennomsiktige, på en slik måte at dersom et lag med samme fargeverdi blir lagt under bildet, blir bildet gjennopprettet til sin opprinnelige tilstand (14). I ill. 14 er en grønn fargeverdi gjort transparent, og et lite lag med samme farge er lagt under nede til venstre. Nede til høyre er et lite lag med hvit farge lagt under bildet.
14.«Colorcube Analysis» viser en grafisk framstilling av fargene i bildet (15), og gir opplysninger om bildets pikselstørrelse, fargeantall, og filstørrelse.
15.«Colorify» lager et monokromt (ensfarget) bilde ved hjelp av en egendefinert farge (16).
16.«Decompose» (Bryt opp) deler opp bildet i ulike kanaler avhengig av hvilket bildemodus en ønsker å konvertere bildet til, og legger kanalene i hvert sitt lag (17). På samme måte kan disse kanalene settes sammen til et valgt bildemodus igjen ved hjelp av «Compose» (Lag ny) filteret.Ved å bryte opp et bilde i CMYK-kanalene, kan bildet eksporteres til programmer som skriver ut bilder i CMYK-modus, og dermed kan en få utskrift med høy kvalitet.
17.«Filter Pack» justere fargenes glød, metning og verdi i bildet på en enkel og oversiktelig måte.

«Hot» justerer fargene slik at bildet kan konverteres til PAL eller NTSC TV-formater med best kvalitet. Fargene som filteret finner kan være problematiske ved en slik konvertering, justeres i et eget lag.

«Max RGB» setter fargeverdiene til hver RGB-fargekanal i hver piksel til den høyeste verdien, mens hver av de andre fargekanalene (HSV) settes til null. På samme måte settes fargverdiene til den laveste verdien ved valg av minimumsverdien (18).
18.«Retinex» forbedrer bilder ved hjelp av en teknikk utviklet av NASA. Filteret øker lyset i bilder uten at noen farger går tapt, i motsettning til vanlig gammabehandling der farger går tapt. Filteret øker også skarpheten og fargeskarpheten i bildene på en realistisk måte (19).
19.«Semi-Flatten» fyller de halvtransparente pikslene i bildet med bakgrunnsfargen. Dette er et fint filter å bruke på bilder som skal eksporteres til gif-bilder med transparente områder, siden gif-formatet bare støtter 100% gjennomsikige og ugjennomsiktige piksler. Ved å bruke websiden bakgrunnsfarge til å fylle de halvtransparente pikslene unngås et ujevnt omriss (20).
20.«Smooth Palette» oppretter et nytt bilde i form av en gradient (21) basert på fargene til det opprinnelige bildet (1). Dette gradient-lignende bildet kan brukes som fargekart ved bruk av «Flame»-filteret (Filter -> Rendring -> Natur -> Flame).
21.«Value Invert» inverterer fargene i bildet til HSV fargeområdet, mens gløden og metningen av fargene beholdes (22).
22.Støy
I denne gruppen finner en filter som legger til støv eller små forstyrrelser i bildet på størrelse med piksler.

«Hurl» legger til et teppe av tilfeldig plasserte piksler med farger (23).
23.«Pick» bytter ut tilfeldige piksler med nabopikslene (24).
24.«Scatter HSV» strør utover fargene i HSV fargeområdet, og lager bildestøy (25).
25.«Scatter RGB» strør utover fargene i RGB fargeområdet, og lager bildestøy (26).
26.«Slur» bytter ut tilfeldige piksler med nabopikslene på samme måte som filteret «Pick»(24), men pikslene byttes ut i større grad i vertikal retning slik at det ser ut som at bildet smelter (27).
27.«Spread» forskyver tilfeldige piksler med en valgt grad av forskyving (28).
28.Filtrene - del 2
Filtrene: Difference of Gaussians, Egde, Laplace, Neon, Sobel, Deinterlace, Despeckle, Destripe, NL Filter, Sharpen, Unsharp Mask, Convolution Matrix, Dilate, Erode, Apply Lens, Glass Tile, FlareFX, GFlare, Lyneffekter, Sparkle, Supernova, Blinds, Curve Bend, Emboss, Engrave, IWarp, Mosaic, Newsprint, Pagecurl, Polar Coords, Ripple, Shift, Value Propagate, Video.


Filtrene - del 3
Filtrene: Waves, Whirl an Pinch, Wind, Apply Canvas, Cartoon, Cubism, GIMPPressionist, Oilify, Photocopy, Softglow, Bump map, Displace, Fractal Trace, Illusion, Make Seamless, Map til objekt, Paper Tile, Small Tiles, Tile, Van Gogh (LIC), Warp, Plasma, Solid Noise, Flame, IFS Fractal.


Filtrene - del 4
Filtrene: Checkerboard, CML Explorer, Diffraction Patterns, Grid, Jigsaw, Maze, Qbist, Sinus, Fractal Explorer, GFig, Sphere Designer, ImageMap, Optimize (Difference), Optimize (for GIF), Playback, UnOptimize, Depth Merge, Film, Leker, FreeType, Guillotine.